Member introduction of a KDE group

our members
KDElogo

Center for Computational Sciences
Faculty of Engineering, Information and Systems
・Professor: Hiroyuki Kitagawa
・Professor: Toshiyuki Amagasa
・Assistant Professor: Yasuhiro Hayase
・Assistant Professor: Hiroaki Shiokawa
・Assistant Professor: Kazumasa Horie

Research Collaborator
・Associate Professor: Chiemi Watanabe

Secretary
Yumiko Hisamatsu
Shihoko Sekiya
Researcher
Savong Bou
Leo Ota

Graduate School of Systems and Information Engineering
(Doctoral Program)
Yuyang Dong
Hiroyoshi Ito
Buzaaba Happy

Graduate School of Systems and Information Engineering
(Master's Program)
Tomoki Sato
Kenta Sugano
Masato Yamabe
Yuya Nasu
Daichi Miura
Walmor Silveira de Souza
Tomohiro Matsushita
Yuki Yasusaka
Eiichi Iwamoto
Masafumi Hayashi
Ken Mizusawa
Yuki Sumiya
Ryotaro Nakagawa
Mirai Niki
Kotaro Yamazaki
Hiroshi Yonai
Miwa Yoshimura
Katia Bourahmoune
Tatsuro Miyamoto
Satoshi Horikawa
Hiroaki Suzuki

College of Information Sciences
Taiga Ogawa
Hiroaki Kitade
Shintaro Kurimoto
Maiki Okura
Shohei Matsugu
Kento Miura

Research Student
Evaldo Junior Lopes Borba
Vijdan Khalique

Short-term Research Student
・ Remy Guitou

Special Audit Student
・ LIAO, TING SZU

It returns to the top page of a KDE Web site